តោមួយក្បាលដែលអស់អំណាច គឺវេទនាបែបនេះឯង

0
34893

អនឡាញ Daily Mail បានផ្សាយឲ្យដឹងថា តោមួយក្បាលមានឈ្មោះថា Skybed Scar រស់នៅក្នុងសួនសត្វនៃឧទ្យានជាតិ Kruger ប្រទេសអាហ្រ្វិខាងត្បូងមានវយ័ជរា ទ្រុឌទ្រោម ត្រូវបានអ្នកថែររក្សាសួនបោះបង់ចោលឲ្យរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាបំផុត។ អ្នកថតរូបអាជីពម្នាក់បានតាមដានថតសកម្មភាពចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់វា ដើម្បីបង្ហាញថាតើស្តេច សត្វព្រៃមួយក្បាលដែលធ្លាប់តែមានឬទ្ធិអំណាចនេះ ក្នុងពេលដែលអំណាចទៅហើយនោះ តើជីវិតវារស់ក្នុងស្ថានភាពបែបណាទៅវិញ ?

នៅពេលដែលវាចាស់ទៅ អ្នកថែរសួនក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីវា ចំនីក៏គេលែងសូវផ្គត់ផ្គង់ ធ្វើឲ្យវាជួបនូវការលំបាកកាន់តែខ្លាំង។ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពពិតនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់សត្វយោមួយក្បាលនេះ ៖

Facebook Comments
Loading...