ប្រធានាធិបតីភូមាលាលែងពីតំណែង!

0
18973

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី២១មីនានេះថាលោកប្រធានាធិបតីភូមាHtin Kyawអាយុ៧១  បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដោយមិនមានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់ទេ ប៉ុន្តែភាគច្រើនគេជឿថា មកពីហេតុផលសុខភាពច្រើនជាង។

FB_IMG_1521619338508

Facebook Comments
Loading...