អត់សរសើរមិនបាន….អាយុ៦៧ឆ្នាំហើយតែរាំតោងបង្គោលបានល្អឥតខ្ចោះ

0
17545

លោកយាយGreta Pontarelli មកពីទីក្រុង San Diego បានប្រកាន់យកការហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព តាំងពីអាយុ៥៩ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែមកដល់អាយុ៦៧ឆ្នាំទៅហើយគាត់នៅតែរាំតោងបង្គោលបានយ៉ាងល្អនិងមាំ មួនក្រៃលែង។

Glamorous gran: Greta, 67, took up pole dancing aged 59 in a bid to stave off osteoporosis, a bone-weakening condition which runs in her family - and now has a set of enviable abs

លោកយាយចូលនិវត្តន៍រូបនេះដំបូងឡើយគ្រាន់តែហាត់កីឡាដើម្បីឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែពេលនេះគាត់អាចរាំក្បាច់តោងបង្គោលយ៉ាងល្អនិងជាប់លំដាប់ពិភពលោក។ គាត់បានផ្តល់បទពិសោធន៍ថា៖ បញ្ហាអាយុមិនអាចបញ្ឍប់ក្តីស្រមៃរបស់យើងបានទេ។ ខ្ញុំតែងតែលឺគេនិយាយ, ខ្ញុំចាស់ហើយ,ខ្ញុំអ៊ីចេះ,ខ្ញុំអ៊ីចុះ។ខ្ញុំយល់បាន។ ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាគ្រាន់តែជាការដោះសារតែប៉ុណ្ណោះ។

គាត់ធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតប្រជែងរាំតោងបង្គោលជាមួយក្មេងដែលអ្នកខ្លះមានអាយុ ត្រឹម១៨ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ហើយទទួលបានជោគជ័យលើអ្នកទាំងនេះទៀតផង៕

Greta, who has pole-danced all over the world and won a string of prestigious titles, said: 'I want people to realise that age shouldn't stop you following your dreams'

Greta (pictured at a contest in Milan) became hooked on the idea of taking up the sport and a few weeks after watching a YouTube video she signed up for a free session at a local studio

Fighting fit Greta says: 'I always hear, "I'm too old, too heavy, too this, too that," which I understand, because I've been there, too. But those are all just excuses'

Facebook Comments
Loading...