ភ្នំភ្លើងធំៗចំនួន ៦នឹងផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨នេះ

0
13854

មានភ្នំភ្លើងជាច្រើនកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពដែឡផាគច្រើនស្ថិតនៅតាមបណ្តោយនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។មានភ្នោះភ្លើងខ្លះដូចជាឲ្យសញ្ញាស្ងប់ស្ងាត់ ប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនអាចនឹងផ្ទុះនៅក្នុងពលណា មួយនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខដែលតម្រូវឲ្យយើងបន្តតាមដានឲ្យបានដឹតដល់។

image

បណ្តាភ្នំភ្លើងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះ គឺភ្នំភ្លើងKirishimaនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន, ភ្នំភ្លើងMerapiនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី និងភ្នំភ្លើងKilaueaនៅសហរដ្ឋអាមេរិក, ភ្នំភ្លើងOrxfajokullនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់ ,ភ្នំភ្លើងPopocateprtiនៅក្នុងប្រទេសមិកស៊ីកនិងភ្នំភ្លើងVillarricaនៅក្នុងប្រទេសស៊ីលី។

កាលពីខែមុននេះភ្នំភ្លើងMount Agungនៅលើកោះបាលីបានផ្ទុះឡើងក្លាយទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃបណ្តាសារព៍ត័ ទូទាំងពិភពលោក។ប៉ុន្តែការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី វាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេ។ នៅក្នុងប្រទេសនេះមានភ្នំភ្លើងដែលអាចធ្វើសកម្មភាពគ្រប់ពេលមានចំនួន ១៣៩ហើយក្នុងនោះមាន១៨បានបញ្ចេញសញ្ញានៃការឲ្យប្រុងប្រយត្ន័ប្រយែងហើយ ព្រោះSeismicមានសកម្មភាពកាន់តែលើសពីធម្មតាហើយ។ កាលពីឆ្នាំ២០១៧មានភ្នំភ្លើងចំនួនពី១៤ទៅ១៧បានផ្ទុះ នៅក្នុងប្រទេសនេះ៕

image

image

Facebook Comments
Loading...