ការបរិភោគអាហារBarbecueដ៏ធំចំណាយសាច់អស់១៦តោន

0
20901

ព្រឹត្តិការបរិភោគអាហារBarbecueដ៏ធំមួយត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយរុយហ្កាយ ដោយបា នបំបែកឯកទគ្គកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។ពិធីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសួនច្បារRodaក្នុងប្រទេសអ៊ុរុយហ្កាយ។

A total of 16,500 kg of beef are grilled in Rodo Park in Minas, Uruguay, 120 km from Montevideo, in an attempt to break the Guinness record for "The World's Biggest Barbecue", on 10 December, 2017

ពួកគេបានប្រើប្រាស់សាច់១៦តោនចំអិនជាអាហារអាំងនៅលើចង្រ្កាន និងបានយកឈ្នះការចំអិនបែប នេះដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអារហ្សង់ទីន។រូបភាពដែលបង្ហោះចេញពីប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយ នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកចំអិនអាហាររវល់យ៉ាងវីរវក់ជាមួយនឹងផ្សែងហុយទ្រលោមទៅលើអាកាស។

A total of 16,500 kg of beef are grilled in Rodo Park in Minas, Uruguay, 120 km from Montevideo, in an attempt to break the Guinness record for

ជាមួយគ្នានេះ គេក៏បានប្រើសាឡាត់អស់៨តោនផងដែរ។អ្នករៀបចំកម្មវិធីបាននិយាយថា មានមនុស្ស ប្រមាណពី៣៥.០០០ទៅ៣៨.០០០បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏ធំសម្បើមនេះ៕

Cooks weigh the beef to reach a total of 16,500 kg, in Rodo Park in Minas, Uruguay, 120 km from Montevideo, in an attempt to break the Guinness record for

Facebook Comments
Loading...