អ្នកគ្រូមានប្តីហើយចាប់បង្ខំកូនសិស្សរួមភេទជាថ្នូរនឹងពិន្ទុ

0
9754

អ្នកគ្រូYokastaអាយុ៤០ឆ្នាំជនជាតិកូឡំប៊ីបានចាប់បង្ខំកូនសិស្សខ្លួនឯងដើម្បីរួមភេទ ជាថ្នូរទៅនឹងការផ្តល់ពិន្ទុល្អ។អ្នកគ្រូជើងល្អបានរួមភេទជាមួយកូនសិស្សវ័យេជំទង់ម្នាក់នៅ ក្នុងថ្នាក់រៀនដែលគ្មានមនុស្សដោយគម្រាមផងថាបើឯងមិនព្រមឲ្យអ្នកគ្រូរួមភេទទេនឹងធ្លាក់ ពិន្ទុហើយ។អ្នកគ្រូYokastaត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីសិស្សនោះក្រោយពីរួមរក្ស័ហើយបានយករឿងរ៉ាវទាំងនេះទៅប្រាប់ឪពុកម្តាយទាំងអស់គ្មានសល់សកម្មភាពណាមួយឡើយ។គាត់អាចប្រឈមមុខនឺងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល៤០ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះទៀតប្តីរបស់គាត់បានលែងលះគាត់បាត់ទៅហើយ៕

image

image

image

image

Facebook Comments
Loading...