តើ«ខ្ទើយថៃ»នោមឈរឬអង្គុយ?

0
1131

ប្រទេសថៃ: នេះគឺជាសំនួរដែលបណ្តាញសង្គមចិនដាក់សួរក្នុងវេបសាយនិងពិភាក្សា?

អ្នកកាសែតថៃបានចូលខ្លួនឆ្លើយសំនួរនេះថា «ខ្ទើយថៃតែងលេចធ្លោក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាតារាសម្តែងជាដើម។ ខ្ទើយថៃខ្លះកើតឡើងពីការបរិភោគ អ៍រម៉ូនពីក្មេងធ្វើអោយការលូតលាស់រាងកាយពួកគេខុសប្លែកពីបុរសទូទៅ។ ខ្ទើយថៃខ្លះកើតចេញពីការវះកាត់បំប្លែងភេទ។

ជារួមខ្ទើយថៃភាគច្រើន នៅសភាពជាបុរសភាគច្រើន ដូច្នេះការដែលពួកគេចូលបន្ទប់នោមឈរ ឬអង្គុយជារឿងធម្មតាទេ ទៅតាមទម្លាប់ឬធាតុដើមរបស់ពួកគេ។

Facebook Comments
Loading...