នៅទីបំផុតរកឃើញមនុស្សទាំង១៣នាក់ នៅក្នុងរូងភ្នំថាំលួងហើយ (មានវីដេអូ)

0
976

ប្រទេសថៃ : ក្មេងៗទាំង ១២នាក់ និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ពួកគេម្នាក់ ត្រូវបានក្រុមសង្គ្រោះរកឃើញហើយនៅម៉ោងប្រមាណ១០៖២៥នាទីយប់ ដោយពួកគេនៅមានជីវិតទាំងអស់ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហេវហត់បំផុត ស្ទើរតែបើកភ្នែកមិនរួចទៅឡើយ។

ពេលនេះក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងមួយ ដែលមានសុវត្ថិភាពពីទឹកជំនន់ក្នុងរូងភ្នំ ដើម្បីរៀបចំជាកន្លែងស្នាក់បណ្តោះអាសន្នរបស់ ជនរងគ្រោះទាំង ១៣នាក់ខាងលើនេះ។

ទោះបីជាបែបនេះក្តី តំណាក់កាលសំខាន់បន្ទាប់ គឺការយកពួកគេចាកចេញពីរូងភ្នំមកវិញ ព្រោះតែស្ថានភាពក្នុងនោះមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ ដោយសារចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយ ហើយចំណុចខ្លះ គឺក្រុមជំនាញសង្គ្រោះបានអះអាងថា ពួកគេត្រូវមុជកាត់ភក់ថែមទៀតផង ទើបអាចត្បុលទៅដល់កន្លែងដែលមនុស្សទាំង ១៣នាក់ ជាប់ខ្លួនអស់រយៈពេល ០៩ថ្ងៃមកហើយនេះ៕

Facebook Comments
Loading...