ការប្រកួតកីឡាបឋមសិក្សាទូទាំងប្រទេសនឹងធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបង

0
24262

ភ្នំពេញ: នាយកដ្ឋានអប់រំកាយ និង កីឡាសិស្ស និស្សិតបានរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាមួយរយៈពេល២ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២៧កុម្ភៈទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីបទបញ្ចារួម និង បទបញ្ជាបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សា និង មធ្យមសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ ។

photo_2018-02-27_09-56-40 [800x600]

ការប្រកួតកីឡាបឋមសិក្សាទូទាំងប្រទេសនឹងធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីថ្ងៃទី២៨មីនាដល់ថ្ងៃទី៣មេសា ។ចំពោះការប្រកួតកីឡាមធ្យមសិក្សាធ្វើនៅខេត្តកំពតចាប់ពីថ្ងៃទី៥ទៅ១៤ឧសភា ។

ប្រភេទកីឡាដែលដាក់ឲ្យប្រកួតទាំងបឋមសិក្សា និង មធ្យមសិក្សាមានចំនួន៦គឺប្រភេទកីឡាបាល់ទាត់ បាល់ទះ បាល់បោះ អត្តពលកម្ម វាយកូនឃ្លីលើតុ និង ប៉េតង់ ។ កីឡាទាំង៦ប្រភេទនអរៀបចំដោយមានការសហការគ្នាពីនាយកដ្ឋានអប់រំកាយ និង កីឡាសិស្សនិស្សិត និង សហព៧ន្ធជាតិតាំង៦ប្រភេទកីឡា ។

photo_2018-02-27_09-56-34 [800x600]

photo_2018-02-27_09-55-39 [800x600]

 

Facebook Comments
Loading...