រៀនស្គាល់អវៈយវៈភេទគ្នាដើម្បីសិចដ៏ស្រណុកស្រួល(វគ្គទី៤)

0
24506

….នៅពេលដែលអ្នកពិនិត្យទៅក្នុងទៀត អ្នកនឹងឃើញមានបន្ទះសាច់ជ្រួញៗដូចក្រដាស មានប្រហោង មូលៗ នោះគឺបន្ទះព្រហ្មចារីយ៍របស់ស្ត្រី (ប្រសិនបើស្ត្រីនៅក្រមុំបរិសុទ្ធ ឬ សន្ទះព្រហ្មចារីយ៍មិនទាន់ដាច់រហែកទេ)។គឺរន្ធយោនីនោះឯង ដែលអាចពង្រីកខ្លួនបានក្នុងខណៈពេល ដែលត្រូវទទួលការលួងលោមបបោសអង្អែលឬ ខណៈមានការស៊កលឹង្គបញ្ចូលទៅក្នុងនោះ។

ggh

បើមើល ចុះមកក្រោមរន្ធយោនីបន្តិច អ្នកនឹងឃើញកន្លែងចន្លោះរន្ធយោនីនឹងរន្ធគូថ ដែលគេហៅថា កែមរន្ធយោ នីឬចំណុចថ្នេរ គឺត្រងចំណុចនេះឯងហើយដែលជាទីស្ថានធ្វើឲ្យស្ត្រីក្ដៅរោលរាលក្នុងអារម្មណ៍នៅពេល ដែលបុរសៗបបោសអង្អែល។

ត្រង់បរិវេណមាត់ទ្វារធំឬ រន្ធគូថក៏ជាចំណុចមួយវិសេសវិសាលដូចគ្នាដែរ មិនថាជាបុរសឬស្ត្រីនោះទេឲ្យតែបានប៉ះគឺច្បាស់ជាម្នាក់ៗត្រូវត្រឡប់ធាតុជាមិនខាន។(សូមរង់ចាំអានវគ្គទី៥ដែលជាវគ្គបញ្ចប់)៕…..

 

Facebook Comments
Loading...