អាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់ការគាំទ្រពួកភេរវជនបើចង់បញ្ជៀសការប្រឈមជាមួយទួគី

0
10835

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីលោកBekir Bozdagបាននិយាយប្រាប់ប្រប្រពន្ធព៍ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទួគីថា ប្រសិនបើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់បញ្ជៀសការប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសទួគីនៅភាគខាង ជើងប្រទេសស៊ីរី ពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការគាំទ្រពួកភេរវកម្ម។ អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគាំទ្រពួកភេរវជន នឺងក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់យើងហើយ។

image

លោកបាននិយាយបន្តទៀតថា៖ស ហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែសម្រួលដកកងទ័ពរបស់ខ្លួននិងសព្វាវុធនានាដែលផ្តល់ឲ្យសម្រាប់ការគាំទ្រពួកភេរវ ជន ដើម្បោះជៀសវាងការប្រយុទ្ធគ្នាណាមួយជាមួយកងទ័ពទួគី។

កន្លងមកនេះកងទ័ពទួគីបានបើកប្រតិបត្តិការចូលទៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីក្នុងតំបន់Afrinដែលគ្រប់គ្រងដោយពួលឃើត ហើយក្រុមនេះមានបំណង ប្រើប្រាស់ទឹកដីតំបន់នេះជាមូលដ្ឋានវាយដណ្តើមកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកនៅក្នុងប្រទេសទួគីដែលជាប់ ព្រំដែនជាមួយស៊ីរីនោះធ្វើជាទឹកដីអប្បគមន៍របស់ខ្លួន៕

Facebook Comments
Loading...