ឃើញហើយមិនស្ងើចមិនបាន….ជ្រូកមួយក្បាលជួយសង្គ្រោះគ្នាវាពេលឃើញគេបម្រុងសម្លាប់

0
22097

អ្នកសម្លាប់សត្វជនជាតិចិន២នាក់បានចបាប់ជ្រូកមួយក្បាលដាក់ទៅលើជ្រុញបម្រុងនឹងចាក់កសម្លាប់ទៅ ហើយប៉ុន្តែត្រូវគ្នាវាចូលទៅជួយចាប់ខាំអូសជើងទាញយកមកវិញ។

image

ជ្រូកដែលឡើងជ្រុញហើយនោះបានលោតចេញមកវិញទាំងភ័យរន្ធត់យ៉ាងតក្កមា។ ជ្រូកដែលចូលជួសង្គ្រោះគ្នាវានោះ បានរត់សំដៅទៅរក អ្នកដែលជាអ្នកសម្លាប់ជ្រូកដោយបញ្ចេញឬកពាររបៀបកម្លាទៀតផង។ អ្នកសម្លាប់ជ្រូកមានការខឹង សម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយលើកដៃចង្អុលទៅសត្វជ្រូននោះ។

image

រូបភាពនេះសង្ស័យគេ ថតតាំងពីថ្ងៃ២៥ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧មកម្ល៉េះនៅឯស្រុកបាណាន់ខេត្តឆុងឈីង ប្រទេសចិនហើយដែលទើបយកមកបង្ហោះក្នុង រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនបានដឹងថា តើម្ចាស់ជ្រូកនេះចាប់វាមកសម្លាប់ សារជាថ្មីទៀតឬយ៉ាងណានោះទេ៕

image

image

image

Facebook Comments
Loading...