ជនជាតិអាឡឺម៉ងម្នាក់ក្នុង៥នាក់មានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទជាមួយតុក្កតាវិញ

0
3835

តាមប្រភពDaily Mailបានផ្សាយឲ្យដឹងថា នៅក្នុងការធ្វើស្ទង់មតិ មានជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ក្នុង៥នាក់មានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទជាមួយតុក្តតាឬការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងវិញ។ ជាងពាក់កណ្តាលទៀតបាននិយាយថា មិនមានបញ្ហាអ្វីទេប្រសិនដៃគូរបស់ខ្លួនមានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទបែបនេះ។

image

ការួមភទជាមួយតុក្តតាដែលគេរចនាឡើងជាក្មេងស្រីវ័យជំទង់គឺជាអំពើស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី និង ប្រទេសអាឡឺម៉ង់។ ការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញទៀតថា មានម្នាក់ក្នុងចំណោម២០នាក់បាននិយាយថា ខ្លួនគេបានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើតុក្កតាក្មេង ស្រីវ័យជំទង់នេះយ៉ាងខ្លាំងតែម្តង។

image

image

image

Facebook Comments
Loading...