លោកតាអាយុ៧៩ឆ្នាំលក់ផ្ទះយកលុយទៅទិញប្តីអាយុ២៤ឆ្នាំ

0
14382

លោកតាRev Philipអាយុ៧៩ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយលោកFlorin Marinអាយុ២៤ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជួបស្គាល់គ្នាតាមវេបសាយ។លោកតាដែលជាមនុស្ស ចូលនិវត្តន៍បានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះបានលុយ២១៤.៧៥០ផោនហើយធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ទីក្រុងប៊ុយការ៉េសប្រទេសរ៉ូម៉ានីដើម្បីរៀបការជាមួយFlorinដោយប្រគល់លុយទាំងនេះទៅឲ្យកូនកម្លោះស៊ីម២រូបនេះ។

image

គាត់បានត្រឡប់មកប្រទេសអង់ គ្លេសវិញដោយដៃទទេរក្រោយពីរៀបការរួចមកព្រោះលុយត្រូវចំណាយក្នុងការ រៀបការអស់ទៅហើយ។ប៉ុន្តែគាត់ពេញចិត្តនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះ។ទោះយ៉ាង ណាគូស្នេហ៍ទាំង២នេះបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងវិនយ័របស់វិហារChurchនៅក្នុង ប្រទេសអង់គ្លេសដែលរារាំងមិនឲ្យមានការរៀបការភេទដូចគ្នាសោះឡើយ៕

image

image

image

image

Facebook Comments
Loading...