ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះមានអ្នកកាសែត៦៥នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងទូទាំងពិភពលោក

0
23748

តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការReporter Without Borderចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថា៖នៅទូ ទាំងពិភពលោកមានអ្នកកាសែតនិងអ្នកបម្រើការងារឃោសនា៦៥នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ។

image

ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង៦៥នាក់នេះមាន៥០នាក់ជាអ្នកកាសែតអាជីព វាបង្ហាញពីតួលេខចុះថ យយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបតាំងពី១៤ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាមានការងាយស្រួលប៉ុន្មានដែរព្រោះថានៅប្រទេសតួរគីមានអ្នកកាសែត៤៣នាក់បានជាប់ពន្ធនាគារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ។ បន្ទាប់មកគឺប្រទេសចិនដែលមានការយារយីអ្នកកាសែតជាពិសេសគឺការត្រួតពិ និត្យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបណ្តាញសង្គម៕

Facebook Comments
Loading...