ចំណុចសម្រើបពិសេសរបស់បុរសដែលអ្នកត្រូវដឹង–វគ្គទី២

0
12666

….ការប្រើអណ្តាតឬម្រាមដៃដែលសើម សើម្បីអង្អែលឬត្រដុសទៅមកត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការជំរុញដ៏ ល្អមួយ។អ្នកគួរប្រើប្រាស់វិធីមួយនេះជាការសាកល្បងមើលសោយប្រើម្រាមដៃរារកចំណុចសម្រើបផ្សេងទៀត នៅពេលដែលបានឃើញថាបុរសនោះរមើតរមួលខ្លួនចាប់លែងឈ្នះហើយនោះកុំភ្លេកត់ចំណាំ ទុកដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងគ្រាក្រោយទៀត។

ចូរធ្វើវាឲ្យមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិបំផុត កុំប្រឹងឲ្យ សោះ។។វាអាចបន្ថែមនៅភាពរោលរាលអារម្មណ៍បានយ៉ាងល្អ។ក្នុងខណៈជាមួយគ្នានេះវាក៏អាចដាស់អារម្មណ៍អ្នកឲ្យកម្រើកខ្លួនបានយ៉ាងល្អក្នុងខណៈពេលយ៉ាងខ្លី។ការធ្វើបែបនេះជាការបន្ថែមរសជាតិក្នុង ការរួមសិចេបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុត៕

1476591192

Facebook Comments
Loading...