ស្ត្រីស៊ូដង់២៤នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទស្លៀកខោដើរតាមទីសាធារណៈ

0
10213

ស្ត្រីស៊ូដង់ចំនួន២៤នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទស្លៀកខោនៅក្នុងទីធ្លាសាធារណៈនៅឯពិធីជួបជុំមួយក្នុងទី ក្រុងKhartoumក្នុងប្រទេសស៊ូដង់។ស្ត្រីទាំងនេះត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទអាសគ្រាមតាម សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏តឹងតែង និងអាចត្រូវពិន័យដោយវាយនឹងខ្សែតីចំនួន៤០រំពាត់

។ពួកសកម្មជនសិទ្ធម នុស្សបាននិយាយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានស្ត្រីស៊ូដង់រាប់រយរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ហើយត្រូវច្បាប់ ធ្វើ ការពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដោយការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនេះថាមិនគោរពច្បាប់ ដោយរាប់ទាំងការស្លៀ កខោនៅតាមទីសាធារណៈនេះផង៕

Sudanese women in Khartoum

Facebook Comments
Loading...