មនុស្សយន្តនឹងដណ្តើមការងារមនុស្ស៨០០លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០៣០

0
17571

តាមប្រភពBBCផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថា យោងតាមការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានMckinsey Globalបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ២០៣០ខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសចំនួន៤៦និងមានមនុស្សប្រមាណ៨០០ លាននាក់នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារមានមនុស្សយន្តមកធ្វើជំនួសអស់ទៅហើយ។

_98986487_gettyimages-469566870

បើយោងតាមការ សិក្សានេះបានបង្ហាញច្បាស់ថាមនុស្សប្រមាណ១ភាគ៥នៅក្នុងពិភពលោកនឹងប្រឈមទៅនឹងផលប៉ះ ពាល់នេះ។របាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួន១ភាគ៣នៃអ្នកកំពុងមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក និងអាឡឺម៉ង់ជាដើមត្រូវស្វះស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើឡើងវិញ។

អ្នកធ្វើការងារផ្នែក ចំណីអាហារ រួមទាំងម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារនោះផងត្រូវប្រឈមមុខខ្លាំងជាងគេ។ បុន្តែប្រទេសក្រីក្រ ដែលមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិនិយោគលវិស័យមនុស្សយន្តមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយ៕

_98986485_gettyimages-649427652

Facebook Comments
Loading...