នៅថ្ងៃទី១២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញ​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៣៩នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០៤នាក់

0
566

Facebook Comments
Loading...