មុខមាត់ថ្មីនៃបក្សីស្លាបដែកAirbus Beluga

0
1640

នេះគឺជាការបង្ហាញនូវយន្តហោះ Airbus ប្រភេទថ្មីចុងក្រោយគឹយន្តហោះbeluga airbus xl។ វាមានមុខមាត់ដូចត្រីបាឡែនBeluga។

ក្រុមហ៊ុនAirbusផលិតវាឡើងសម្រាប់បម្រើវិស័យដឹកជញ្ជូនទំនិញ ដែលគេគ្រោងដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ ។

Facebook Comments
Loading...