សម្តេចប៉ាបPope Francisចាត់ទុកការពន្លូតកូនថាជាអំពើបាបដូចពួកណាស៊ី

0
954

សម្តេចប៉ាបPope Francisបានបដិសេធន៍ដោយចាត់ទុកការពន្លូតកូនគឺជា៖ស្រោមដៃស គឺវាមានន យ័ស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តិដូចគ្នាទៅនឹងយុគ្គសម័យណាស៊ីរបស់អ៊ីត្លែរដូច្នោះដែរ។ព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យគ្រួសារទាំងអស់ទទួលយកបុត្ររបស់ខ្លួនដែលព្រះបានប្រទានមកនេះ។សម្តេចបានមានបន្ទូលថា ៖នេះជាសំណូមពរជាលើកដំបូងនៃករណីនេះ។ តើយើងគួរតែបោះបង់ពួកគេចោលឬ?យើងនឹងក្លាយ ទៅជាឃាតករលើទារកហើយ។

សម្តេចប៉ាបបានបន្តទៀតថា ៖សតវត្សរ៍កន្លងទៅពិភពលោកទាំងមូល ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃភាពអា ស្រូវធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារពួកណាស៊ីបានធ្វើវិសុទ្ធកម្មពូជសាសន៍។ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងបែរជាធ្វើរឿ ងនេះទៀត ប៉ុន្តែគឺធ្វើតាមរយៈស្រោមដៃស(ស្រោមដៃពេទ្យសម្រាប់ពន្លូតកូន)វិញម្តង។សម្តេចប៉ាប បានសំណូមពរឲ្យគ្រួសារទាំងអស់ទទួលយកនិងរក្សាតុទារកទាំងឡាយនេះ ដែលព្រះបានប្រទានម កឲ្យគ្រួសារអ្នករាល់គ្នា៕

Facebook Comments
Loading...