ប៉ូលីសថៃចាប់បានអាវុធជាច្រើនជារបស់ក្រុមអាវក្រហម

0
10809

កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃនៃបានឲ្យដឹងថា ជនសង្សយ័៥នាក់ជាពួកសកម្មជនអាវក្រហម និងអាវុធជាច្រើនដើមត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់បាននៅតាមខេត្តមួយចំនួន។

បើតាមលោក Srivara Ransibrahmanakuu អនុប្រធានប៉ូលីសជាតិបាននិយាយថាអាវុធទាំងនេះ ត្រូវបានគេបញ្ញជនមកកាន់ទីក្រុងបាងកកក្នុងអំឡុងពេលជួបជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារ ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបំបែកផែនការណ៍នេះទាន់ពេលវលា ហើយក៏រាំងស្កាត់បានផែនការណ៍ក្បត់នេះ៕

Facebook Comments
Loading...