ប្រធានសមាគមកីឡាបាល់បោះសហរដ្ឋអាមេរិក-កម្ពុជា មកទស្សនាការបើកការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី២

0
14422

ភ្នំពេញ ៖ លោក Sokhary Chau ប្រធានសមាគមកីឡាបាល់បោះសហរដ្ឋអាមេរិក-កម្ពុជា មកកម្ពុជាលើកនេះក្នុងគោល ដើម្បីទស្សនៈកិច្ចការបើកកម្មវិធីការប្រកួតកីឡាថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភាខាងមុខក៏ដូចការរួមសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធន៍កីឡាបាល់បោះកម្ពុជាក្នុងការត្រៀមខ្លួន​ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម ឬការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិនានាជាពិសេស គឺការត្រៀមលក្ខណៈធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជានាឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ។

Facebook Comments
Loading...