វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាល-ចៅក្រមកាយសម្ព័ន្ធទទួលការដើម្បីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិ

0
4926

ភ្នំពេញ:  ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិនឹងធ្វើពិធីបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៥ឧសភាតែសម្រាប់កីឡាកាយសម្ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ឧសភាទៅ ។ អាជ្ញាកណ្ដាល-ចៅក្រមនៃប្រភេទកីឡាកាយសម្ព័ន្ធចំនួនជាង២០រូបនឹងទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមមុនព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិឈានចូលមកដល់ ។វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២៩ ដល់ថ្ងៃទី៣១ឧសភា ។

សូមបញ្ជាក់ថានៅស្រុកខ្មែរទើបតែមានចៅក្រមកម្រិតអន្តរជាតិ២រូបនេះប៉ុណ្ណោះ ។លោកអគ្គលេខាធិការ
ទទួលស្គាល់ថាការស្វែងរកធនធានមនុស្សដើម្បីបញ្ចូនទៅបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានកម្រិតអន្តរជាតិបែបនេះមិនងាយ
រកបាននោះទេ ។

Facebook Comments
Loading...