គំនូរស្រាតមួយផ្ទាំងលក់បានក្នុងតម្លៃ 157លានដុល្លារ

0
21217

កាលពីថ្មីៗនេះគំនូរអាក្រាតកាយរបស់ Modigliani ត្រូវបានលក់ក្នុងតំលៃជាង 157 លានដុល្លា នៅកន្លែងដេញថ្លៃមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង New York។

លោក Nu Couche ជាវិចិត្រករដ៏ល្បីល្បាញជនជាតិអ៊ីតាលី ដែលមានផ្ទាំងគំនូរអាក្រាតកាយជាច្រើន។ ផ្ទាំងគំនូរដែលដាក់ដេញថ្លៃបំផុតនេះ បានគូរបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1917 ដែលវាជាគំនូរដ៏ចាស់បំផុត និងអស្ចារ្យជាទីបំផុតក្នុងអាជីពរបស់គាត់។

ការដាក់ដេញថ្លៃនៅរាត្រីថ្ងៃចន្ទ គំនូរនេះត្រូវបានផ្តល់តម្លៃ 150 លានដុលា្លរដែលជាការប៉ាន់ស្មានខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ការងារសិល្បៈនៅពេលការដេញថ្លៃ។

Facebook Comments
Loading...