ក្នុងមួយអាទិត្យ តើគួររួមភេទប៉ុន្មានដងទើបល្អចំពោះសុខភាព?

0
37523

ការមានភេទសម្ពន្ធ័ឬការរួមភេទជាមួយភរិយាទោះតិចឬច្រើនយ៉ាងណាគឺស្ថិតនៅលើវ័យនិ ងសុខភាពរបស់ដៃគូរួមភេទជាមួយគ្នានោះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខពីការរួមភេទ អ្នកអាចរួមភេទញឹកញាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឬក៏អាចរួមភេទមួយថ្ងៃច្រើនលើក ច្រើនសារក៏បានដែរ។

ការរួមភេទបានបែបនេះវាអាចជួយឲ្យអ្នកមានអរម្មណ៍ ដេកលក់ សុ បិន្តល្អ​ មានសម្ពន្ធ័ផ្លូវភេទរវាងគូស្វាមីភរិយាបានគាប់ប្រសើរនិងមានសេចក្តីសុខពីព្រោះថា កាមារម្មណ៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឺះនៃជីវិតគូស្រករ និងជាពណ៌សំបុរណ៌នៃសេចក្តីស្នេហាទៀត ផង។

Facebook Comments
Loading...