ក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងម៉ាកRemingtonដួលទៅហើយ!

0
13279

ទីភ្នាក់ងារបពត៌មានAFPបានផ្សាយថា ក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងយីហោម៉ាកRemington ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងមានអាយុចាស់ជាងគេនៅ សហរដ្ឋអាមេរិច បានប្រកាសក្ស័យទុនហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បន្ទាប់ពីក្រុុមហ៊ុននេះបានដំណើរការមកជាង២០២ឆ្នាំមក ដោយសារតែចំនួននៅឆ្នាំចុងក្រោយធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង និងសមឥឡូវនៅទូទាំងអាមេរិចកំពុងងើបឡើងប្រឆាំងការប្រើអាវុធទៀត។

FB_IMG_1522110770180

FB_IMG_1522110768020

Facebook Comments
Loading...