យន្តហោះដឹកជ្រុះដុំមាសដុំពេជ្រ??

0
33177

នៅស្រុកខ្ញុំមានតែឡានដឹកជ្រុះទឹកកក ជ្រុះខ្សាច់ តែយន្តហោះនៅរុស្សីដឹកជ្រុះដុំមាសដុំពេជ្រនៅលើផ្លូវរត់។ ដូចឃើញក្នុងរូបគឺដុំមាស ដុំពេជ្រ ជ្រុះរាយប៉ាយលើផ្លូវរត់ក្នុងព្រលា នយន្តហោះនៅស៊ីបេរី ពេលយន្តហោះនោះដឹកថ្មមាសថ្មពេេជ្រពីតំបន់រ៉ែទៅរោងចក្រច្នៃ។

No automatic alt text available.

យន្តហោះនេះក្រោយពីហោះឡើងបានបន្តិចទើបដឹងថាមានជ្រុះរបស់ ព្រោះមានប្រហោងធ្លាយនៅផ្នែកខាងក្រោយ ទើបសុំចុះចតបន្ទាន់វិញ។ វាមិនព្រមដឹកមកជ្រុះនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីអោយបងប្អូនរើសយកធ្វើមុំចង្រ្កានដាំបាយ។

Facebook Comments
Loading...