ចិនអនុវត្តប្រព័ន្ធ«social credit system»

0
5091

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៦មីនាថាប្រទេសចិ នបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តដាក់ពិន្ទុដល់ប្រជាជនចិនក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីមួយហៅថា«social credit system»។នរណាដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុង ប្រ ព័ន្ធនេះ នឹងត្រូវហាមមិនអោយទិញសបុត្រជិះយន្តហោះ ឬរថភ្លើង រយះពេល១ឆ្នាំ។

Image result for social credit system

មនុស្សដែលត្រូវឡើងក្នុងបញ្ជីប្រព័ន្ធនេះរួមមានមនុស្សចូលចិត្តផ្សព្វផ្សាយពត៌មានបំផ្លើសនិង បង្កចលាចលពត៌មានក្នុងបណ្តាញសង្គ ម អ្នកបន្លំប្រើកាតហួសអាយុកាល អ្នកជក់បារីលើរថភ្លើង អ្នកខិល ខូចរឿងលុយកាក់ដូចជាមិនបើកប្រាក់ខែអោយបុគ្គលឹក អ្នកគេចវេសមិនបង់ពន្ធ បង់ផាកផ្សេងៗ។ល។
ប្រព័ន្ធនេះបើយកមកអនុវត្តស្រុកយើើងប្រហែលកូរពេញហ្នឹងហើយ។

Facebook Comments
Loading...