ទឹកសុទ្ធប្រ៊ែនៗមិនមែនល្អទាំងអស់ទេ?

0
12380

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានAFPបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៥មីនានេះថាតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើទឹកបរិសុទ្ធផ្ទុកក្នុងដបប្លាស្ទិចម៉ាក ប្រ៊ែនៗដែលកំពុងដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន៩ក្នុងពិភពលោក គេបានរកឃើញថាទឹកបរិសុទ្ធម៉ាកប្រ៊ែនៗខ្លះ មានលាយឡំដោយអា តូមប្លាស្ទិច ដែលកំទេចកម្ទីនោះអាចកើតមានបានមែននៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មពេលផ្ទុកទឹកចូលដបប្លាស្ទិច។

អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមហាវិទ្យាល័យState University of New York at Fredoniaបានចុះទៅយកទឹកសុទ្ធម៉ាកល្បិៗដូចជា Evian Aqua Aquafina Dasani Nestle Pure Life…ចំនួន២៥០ដបដែលកំពុង ដាកលក់ក្នុងប្រទេសចំនួន៩ទៅធ្វើវិភាគនិងរកឃើញលទ្ធផលខាង លើ ប៉ុន្តែការសិក្សានេះមិនបានបញ្ជាក់ថាសារធាតុប្លាស្ទិចនេះ វាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពឬយ៉ាងណាទេ?

FB_IMG_1521162110784

Facebook Comments
Loading...