បិទទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបុណ្យហិណ្ឌូនៅកោះបាលី!

0
79408

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីបានបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍នៅកោះបាលីអោយបិទសេវាទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធឺណែតទាំង អស់រយះពេលមួយថ្ងៃពេញនៅកោះបាលីនៅថ្ងៃទី១៧មីនាឆ្នាំ២០១៨ ព្រោះត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យឆ្នាំថ្មីនិងជា«ថ្ងៃស្ងប់ស្ងាត់»របស់ជនជាតិហិណ្ឌូនៅលើកោះបាលីនេះ។

FB_IMG_1521163146127

FB_IMG_1521163148685

Facebook Comments
Loading...