ការប្រកួតប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងលើសង្វៀនគោជល់

0
14720

ការប្រកួតប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងលើសង្វៀនគោជល់វិញនោះនៅជុំទី១អ្នកប្រដាល់កម្ពុជាថុល មករាក្លិបឃ្លាំងមឿងកីឡាប្រកួតចាញ់អ្នកប្រដាល់ថៃKolap Dam ក្នុងខណៈដែលមាស ច័ន្ទមានប្រកួតឈ្នះអ្នកប្រដាល់ថៃ Phit Noy នោះ ។

នៅក្នុងការប្រកួតជុំទី២ដែលជាជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលជាជំនួបរវាងអ្នកឈ្នះនៅជុំទី១ ដូចគ្នានោះមាស ច័ន្ទមានប្រកួតចាញ់អ្នកប្រដាល់ថៃKolap Dam ។

ក្នុងថានៈជាអ្នកចាញ់នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រច័ន្ទមានបានទទួលរង្វាន់២.០០០.០០០រៀល ឯ Kolap Dam បានរង្វាន់៤.០០០.០០០រៀលក្នុហនាមជាអ្នកឈ្នះនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ។

28512001_1584279121670300_1129991314_n [800x600]

Facebook Comments
Loading...