ដោះធំរាងយារដូចត្រចៀកឆ្កែ….យ៉ាងម៉េចដែរ??

0
19698

ដោះបែបនេះមានសណ្ឋានដូចនឹងដោះប៉ោងធូរខ្យល់ដែរ គឺមានរាងធំយារដូចត្រចៀកឆ្កែ ស្ពែននៀល ដែលជាពូជឆ្កែត្រចៀកវែងបាក់ធ្លាក់មកក្រោម។ ដោះបែបនេះរមែងមានក្បាលដោះធំនិងយារចេញទៅខាង។

ស្ត្រីណាដែលមានសភាពបែបនេះ នៅពេលរមាស់ពោះឬផ្ចឹតក៏រុញឲ្យក្បាលដោះមកប៉ះឬមកអេះ បានដោយមិនពិបាកឡើយ។ ដោះបែបនេះមើលទៅរាងដូចមេអំបៅសមុទ្រ។

មនុស្សខ្លះពេលឃើញវា ហើយក៏មានអារម្មណ៍ជ្រួលច្រាលស្ទើរទ្រាំមិនបាន ប៉ុន្តែខ្លះទៀតពេលឃើញហើយអស់អារម្មណ៍រលីងតែម្តង។ ជឿចុះថា ស្ត្រីទាំងឡាយដែលមានដោះបែបនេះកាត់ក៏មិនជាពេញចិត្តប៉ុន្មានដែរ ប៉ុន្តែធ្វើម៉េច បើធម្មជាតិបាន មកឲ្យគាត់បែបនេះទៅហើយមានតែការទ្រាំទទួលយកតែប៉ុណ្ណោះដូចពាក្យថា កុំតូច ចិត្តនឹងវាសនា កុំតវ៉ានឹងព្រំលិខិតដូច្នោះដែរ៕

image

Facebook Comments
Loading...