រៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់លោកកុង្សីយ៍អប់រំជាលើកដំបូង

0
6734

ភ្នំពេញ: នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌមិនអាជីពមួយដែលប្រសិទ្ធិនាមថា <ពានរង្វាន់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យហង់ជួន ណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា>

អគ្គនាយកកីឡាមានប្រសាសន៍ថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកំពស់ស្មារតីសុខាមាលភាព ទាំងផ្លូវកាយ បញ្ញា ស្មារតី សីលធម៌ មិត្តភាព ភាពសប្បាយរីករាយនិង លើកកមពស់ដល់ប្រសិទ្ធិភាពការងារបានល្អប្រសើរដល់អង្គភាបនានាក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា ។

ការប្រកួតនេះនឹងមានក្រុមបាល់ទាត់មិនអាជីពចំនួន៧ក្រុមចូលរួមគឺអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៦ចំណុះក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា និង អគ្គាធិការកិច្ចចំណ?ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា ។ ចំពោះប្រាក់រង្វាន់មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះព្រោះនេះជាក្រុមដែលលេងដើម្បីសុខភាព ឬ លេងដើម្បីឆ្ងាញ់បាយប៉ុណ្ណោះ ។

photo_2017-02-17_11-21-50 [800x600]

Facebook Comments
Loading...