ព្រះចន្ទ័ដ៏ធំ(Supermoon)នឹងចាប់ផ្តើមរះនៅរាត្រីដំបូងនៃឆ្នាំ២០១៨

0
34208

ព្រះចន្ទ័ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ២០១៨នឹងបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងត្រចះនៅលើផ្ទៃមេឃក្នុងរាត្រីដំ បូងនៃឆ្នាំ២០១៨នេះតែម្តង ហើយដែលយើងត្រូវតែធ្វើការតាមដានព្រឹត្តិកាណ៍កុំ ឲ្យរំលងសោះឡើយ។

តាមសារព៍ត័មានRTបានផ្សាយឲ្យដឹងថាព្រះចន្ទ័ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានអង្គការNASA ប្រសិទ្ធនាមថា៖ Wolf Moon ដែលនេះជាលើកទី២ ហើយដែលយើងអាចបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅពេលដែលវាបានចរមកជិតកៀកនឹងផែនដីបំផុត។វានឹងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ៥០.០០០គីឡូម៉ែត្រពីផែនដី។

នៅពេលដែលវាមានទំហំធំបំផុតនោះគឺវាធំជាង១៤%និងមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ជាង៣០%នៃទំហំនិងពន្លឺធម្មតារបស់វា៕

image

Facebook Comments
Loading...