ដោះបែបដឺហ្កេសThe Guestមានរាងបែបណា?

0
47695

កុំសង្ស័យថាដោះបែបដឺហ្កេសនោះយ៉ាងណា តាមពិតពាក្យដោះដឺហ្កេសគឺចង់យកតាមឈ្មោះតារាភាព យន្តម្នាក់ ដែលមានរូបស្រោះសង្ហារ មានដោះណែនក្បំ ដែលឈ្មោះរបស់នាងគឺ Cho Guestនេះឯង។

Related image

ជនបរទេសភាគច្រើនបំផុតមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដោះរបស់នាង ក៏ព្រោះតែដោះនេះមានរៀងស្អាត ក្រៃណាមហាសែនស្អាត។ក្បាលដោះរបស់នាងសូម្បីតែមើលពីក្រៅអាវទៅក៏ឃើញថាង.ខ្ទើតតែម្តង។ អ្នកខ្លះគេហៅដោះប្រភេទនេះថាជាដោះចង្អុលមុខប្តី ដោះបែបនេះឯងដែលតែងតែធ្ងើឲ្យប្តីថ្ងួចថ្ងូរ ត្រូវមាត់ត្រូវភ្នែក ត្រូវចិត្ត។ គេក៏អាចហៅដោះបែបនេះថាជាដុតរោលអារម្មណ៍ឲ្យអន្ទះអន្ទែងគ្មានទីបញ្ចប់។

អ្នកដែលមានវាសនាបានស្គាល់ស្រីដែលមានសណ្ឋានដោះបែបនេះ ពិតជាមានពេញចិត្តខ្លាំងណា ស់ ព្រោះមិនថាវាស្ថិតនៅក្នុងអាវទ្រនាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលម្ចាស់ដោះងាកទៅណានោះ ដោះ របស់នាក៏ងាកចុះឡើងទាក់ទាញភ្នែកអ្នកដែលបានឃើញគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា។ដោះបែបនេះយើងក៏អាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា ដោះមហស្ចារ្យ(Wonderjugs)ឬដោះឪឡឹកទុំ(The Ripe Melons of Babylon)៕

Facebook Comments
Loading...