តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

0
4876

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកំណត់ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ ដោយតម្លៃសាំងធម្មតាថ្លៃ៣,៩០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតថ្លៃ៣,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖

fn-2017-12-21-16-20-40-0

Facebook Comments
Loading...