អំបូរណ៍សត្វថ្មី១០០ប្រភេទទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ

0
33373

តាមBBCផ្សាយនភថ្ងៃទី១៨ខែធ្នូនេះបានឲ្យដឹងថាមានអំបូរណ៍សត្វប្រមាណ១០០ប្រភេទថ្មីទៀតត្រូវ បានគេរកឃើញនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងនេះ ដែលសត្វទាំងនេះមានរស់នៅតាំងពីតំបន់ទីបេត៍ដែលជា ប្រភពនៃទន្លេមេគង្គរហូតមកដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូង។ ក្នុងចំណោមសត្វទាំងនេះមានរូបភាពមួយចំនួនដែលយើងសូមលើកយកមកបង្ហាញជូនដូចខាង ក្រោមនេះ៖image

image

image

image

image

image

Facebook Comments
Loading...