អ.ស.ប.នឹងប្រកាសជំហអំពីការឃុំខ្លូនអ្នកស្រីប៉ាក គឿនហេនៅខែមករា

0
13100

ក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិMH Groupដែលអះអាងថាខ្លួនជាតំណាងឲ្យប្រធានាធិបតីធ្លាក់ពីអំណាចលោក ស្រីប៉ាក គឿនហេបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអំពីជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីនៅខែមករាខាងមុខនេះហើយ។

image

លោកMishana Hosseiniounជាប្រធានMH Groupដែលមាន មូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់កាសែតThe Herald Timesថា៖យើងកំពុង្វែងរកភាពស្បបច្បាប់ មួយជូនអ្នកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះក្រោយពីមានការ ចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីគឺជារឿងមិនស្របច្បាប់និងជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធរបស់អ្នកស្រីផង នោះ។អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលយកសំណើរបស់យើងហើយ។

អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែធ្វើ ការឆ្លើយតបជាផ្លូវការមកអង្គការរបស់យើង ហើយគេត្រូវតែបង្ហាញហេតុផលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើ រឿងរ៉ាវដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ៕

Facebook Comments
Loading...