បើជួបបុរសដែលមានខ្នាតធំកុំចាំបាច់បារម្ភ

0
18785

ការួមរក្ស័គ្នាមួយសប្តាហ៍ពី៤ទៅ៥ដងហើយរៀបការជាមួយគ្នាយូរមកហើយ ហើយនៅពេលរួមរក្ស័ នៅតែមានអារម្មណ៍ឈឺទៀតនោះ នេះអាចមកពីអវៈយវៈភេទរបស់ដៃគូនោះធំពេក ខណៈដែលរន្ធយោ នីរបស់ភាគីខាងស្រីនោះតូចពេក ឬក៏មិនដូច្នោះទេ ក៏រន្ធយោនីរបស់នាងមានទឹករំអិលចេញមកតិចតួច ពេកក៏អាចថាបាន។វិធីកែខៃគឺបុរសត្រូវប្រើការបបោសអង្អែល លួងលោមជម្រុញអារម្មណ៍របស់នាងឲ្យ កើតមានអារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់ និងមានទឹករំអិលហូរចេញមកផ្សើមរន្ធយោនីគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិន ទើបចាប់ផ្តើមស៊កលឹង្គបញ្ចូលប្រតិបត្តិការរួមរក្ស័ ឬប្រសិនបើធម្មជាតិនៃរន្ធយោនីរបស់នាងមានទឹករំអិ លតិច នាងអាចប្រើសាធារធាតុរំអិលមកជួយបានដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់ពេលអវយវៈភេទទាំងពីរមានការ កកឹតគ្នា៕

image

Facebook Comments
Loading...