អ្នកណាហ៊ានថា ចំណុចក្បាលលឹង្គមិនសំខាន់??

0
21940

ចំណុចនេះជាចំណុចហៅថា ត្រូវការភាពថ្នាក់ថ្នមបំផុត អ្នកត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិច ដោយប្រើដៃក្តោបត្រង់គល់លឹង្គ ហើយបើឲ្យស្រួលឡើងសាកល្បងប្រើប្រេងម៉ាស្សាខ្លួនលាបដៃរបស់អ្នកជាមុនសិនដើម្បីឲ្យរអិលបានស្រួល ។ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវក្តាប់លឹង្គរបស់គេឲ្យណែន រួចក៏ធ្វើចលនារូតឡើងលើ ចុះក្រោមដោយបង្កើនល្បឿនកាន់តែញាប់ឡើង។ ធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគេស្រើបស្រាលរហូតហើបគូថពីដីដោយមិនដឹងខ្លួនជាមិនខានឡើយ៕

image

Facebook Comments
Loading...