បង្កន់លំដាប់ VIP ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ១សែនដុល្លារ

0
17681

ក្រុមហ៊ុនលក់តាមអនឡាញ Tradesy បានដាក់លក់បង្កន់ដែលដេរពីសាច់ស្បែកកាបូបម៉ាកល្បី Louis Vuitton ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក។ បង្កន់លំដាប់ VIP ត្រូវបានដាក់ក្នុងតំលៃមហាសាល គឺ ១សែនដុល្លារអាមេរិច។ វាត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដោយលោកស្រី IIma Gore ៕

912764dff79b431bde969c0ca6136bf296b5db40

3ad1f47872c62005a3ed0e7a0a992681d35b6616

17701d87330796130132bdb91b6f287b5b78f470

4ba4a3151a111f5da00d0ee7f17b2e2e42ebbe5c

bbfdef1149c0f0da2f9d913f1f8f04a18082beac

274211182c4b3ff8689751a61081666a86562023

e440313d820aaea9c92627043793ce8326016aed

f94a54959f79066f5c38a0a3820146a88c6ccf03

Facebook Comments
Loading...