រូបភាពដ៏កំសត់របស់សត្វរមាសឈ្មោល ពណ៍សរ ជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោកនេះហើយ

0
62722

“Suden” គឺជាឈ្មោះសត្វរមាសពណ៍សរ ដែលជាសត្វរមាសជិតផុតពូជនៅលើភពផែនដីនេះហើយ។ Suden ជាសត្វរមាសឈ្មោលមួយក្បាលក្នុងចំណោម៣ក្បាល(ញី២) ដែលមានជីវិតរស់រានលើពិភពលោកនេះ។4623472100000578-5062729-image-a-2_1510157202220រូបភាពរបស់ Suden បានបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គម Twitter បង្ហាញពីភាពកំសត់របស់ Suden ដែលមានរមាសឈ្មោលតែមួយគត់ ដែលនៅរស់។ ការបង្ហោះគឺដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ឃោសនាស្វែងរកមូនិធិដើម្បីបង្កើតវិទ្យាសាស្រ្តបង្កាត់ពូជសត្វដ៏កំរជិតផុតពូជនេះ។

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអភិរក្សបាននិយាយថា “នេះជាជំរើសចុងក្រោយដើម្បីជួយសង្រ្គោះសត្វផុតពូជ បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងបង្កាត់ពូជកាលពីមុនបានបង្ហាញថា បរាជ័យ” ។

3F983FF900000578-4443756-image-m-8_1493135482261

FILE In this Monday Dec. 21, 2009 file photo,  Sudan, a northern white rhino, arrives at the Ol Pejeta Conservancy in Kenya. There's just one male northern white rhino left in the world, and he's getting some help from the Tinder dating app. A Kenyan wildlife conservancy is teaming up with Tinder for a campaign called "The Most Eligible Bachelor in the World," focusing on the rhino named Sudan. They are raising money for research to save the species from extinction. Sudan and his last two female companions are unable to breed naturally because of issues that include old age. (AP Photo/Riccardo Gangale, File)
FILE In this Monday Dec. 21, 2009 file photo, Sudan, a northern white rhino, arrives at the Ol Pejeta Conservancy in Kenya. There’s just one male northern white rhino left in the world, and he’s getting some help from the Tinder dating app. A Kenyan wildlife conservancy is teaming up with Tinder for a campaign called “The Most Eligible Bachelor in the World,” focusing on the rhino named Sudan. They are raising money for research to save the species from extinction. Sudan and his last two female companions are unable to breed naturally because of issues that include old age. (AP Photo/Riccardo Gangale, File)
Facebook Comments
Loading...