លោក David Moyes មកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកក្លឹប West Ham ដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល

0
48637

ក្នុងដើមរដូវកាលនៃការប្រកួត Premier League ក្លឹបWest Ham បានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងតំបន់កាត់ចេញ ហើយកាលមកដល់របស់លោក David Moyes ដ៏មិនទាន់នឹងឲ្យប្រាដថា អាចជួយសង្គ្រោះបានឬក៏អត់នោះដែរ។ កាលសម្រេចចិត្តរបស់ក្លឹបក្នុងការបណ្តេញលោក Slaven Bilic គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ ហើយក៏ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសយក David Moyes ក៏មិនទាន់ប្រាកដអាចជួបសង្គ្រោះក្លឹបឬក៏អត់នោះទេ។ លោក Moyes ធ្លាប់ជោគជ័យខ្លាំងណាស់កាលដឹកនាំក្លឹប Everton ប៉ុន្តែគាត់បានទទួលបរាជ័យក្នុងពេលមកដឹកនាំក្លឹប Man Utd និង Sunderland៕

IMG_3225

IMG_3226

IMG_3227

IMG_3228

Facebook Comments
Loading...