ផលិតផលជំនួយសុខភាព Mentopas អាចប៉ះពាល់សុខភាព ឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត ព្រោះគ្មានលេខបញ្ជីកាពីក្រសួង

0
102

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើការហាមឃាត់ការចែកចាយ ឬលក់ផលិតផលជំនួយសុខភាពឈ្មោះ Mentopas ព្រោះគ្មានលេខបញ្ជីកាពីក្រសួង មិនអាចធានាបាននូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព បានឡើយ ហើយអាចជាផលិតផលក្លែងក្លាយ បណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់សុខភាព ឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៀតផង។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្ងៃ៦ មិថុនា បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងបានពិនិត្យឃើញ មានផលិតផលជំនួយ សុខភាពឈ្មោះ Mentopas គ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងកំពុង ចរាចរលើទីផ្សារកម្ពុជា ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងផលិតផល ជំនួយសុខភាព ដែលកំពុងចែកចាយ ដោយក្រុមហ៊ុន DKSH (Cambodia) Ltd. ។

ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏បានតម្រូវឲ្យបុគ្គល ដែលចែកចាយ ឬលក់ផលិតផលជំនួយសុខភាពគ្មានលេខបញ្ជិកាខាងលើ រួមទាំងជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ត្រូវបញ្ឈប់ការនាំចូល ចែកចាយ ឬលក់ផលិតផលជំនួយ សុខភាពនេះជាបន្ទាន់។ ក្រសួងនឹងមានវិធានការតឹងរឹងទៅ តាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនណាដែលចែកចាយ ឬលក់ផលិតផលជំនួយសុខភាព គ្មានលេខបញ្ជីកា និងជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទៅតាមច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថជាធរមាន។

ក្រសួងក៏ស្នើពលរដ្ឋ មុននឹងទិញឱសថ ឬផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងការបង្ការ ឬព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវពិនិត្យមើលលតាបត្របញ្ញិកា ដែលមានបិទលើសំបកវេចខ្ចប់ ហើយលតាបត្រដែលត្រឹមត្រូវ គឺមាន ពីរផ្នែក ទី១-ផ្នែកខាងលើមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទី២-ផ្នែកខាងក្រោមមានលេខបញ្ជិកាដូចមានគំរូភ្ជាប់មក ជាមួយ។

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងសុខាភិបាលថា ពលរដ្ឋទាំងអស់ មិនត្រូវទិញ និងប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួយសុខភាព ដែលគ្មានលេខបញ្ជិកា ជាបន្តទៀតទេ ព្រោះផលិតផលនេះ មិនអាចធានាបាននូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព បានឡើយ ហើយអាចជាផលិតផលក្លែងក្លាយ បណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់សុខភាព ឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៀតផង៕

Facebook Comments
Loading...