មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ខណៈមានការជាសះស្បើយម្នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

0
14963

Facebook Comments
Loading...