បារាំងហាមសិស្សប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងថ្នាក់រៀន!!

0
3512

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថាបារាំងបានចេញច្បាប់ហាមមិនអោយសិស្សថ្នាក់បឋមនិងថ្នាក់មធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសមិនអោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឡើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ចាប់ពីថ្ងៃទី៣កញញញាឆ្នាំ២០១៨តទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិស្សខ្ចឹលរៀន ប៉ុន្តែសិស្សថ្នាក់ទុតិយភូមិឡើងទៅអាចប្រើបាន។

Facebook Comments
Loading...