អង្គការសុខភាពពិភពលោកបារម្ភរឿងមនុស្សហាត់ប្រាណតិចពេក!

7
2295

របាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថា មនុស្សនៅលើលោកនេះប្រមាណ ១៤០០លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការស្លាប់បាត់បង់ជិវិតដោយជំងឺ ជាពិសេសជំងឹបេះដូង ដោយសារតែ មនុស្សមានការហាត់ប្រាណឬធ្វើ ចលនារាងកាយមិនគ្រប់គ្រាន់។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការអង្កេតលើជិវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននិងបានរកឃើញថាមនុស្សចាស់ប្រមាណ១,៩លាននាក់ នៅក្នុង១៦៨ប្រទេស នាឆ្នាំ២០១៦ មាននិន្នាការនៃការហាត់ប្រាណ ឬធ្វើចលនាខ្លួនប្រាណមានការថយចុះ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០០១។

Facebook Comments
Loading...

7 COMMENTS

 1. doctor7online.com

  អង្គការសុខភាពពិភពលោកបារម្ភរឿងមនុស្សហាត់ប្រាណតិចពេក! | CSN NEWS

 2. viagra 100mg usa

  អង្គការសុខភាពពិភពលោកបារម្ភរឿងមនុស្សហាត់ប្រាណតិចពេក! | CSN NEWS

 3. albuterol inhaler

  អង្គការសុខភាពពិភពលោកបារម្ភរឿងមនុស្សហាត់ប្រាណតិចពេក! | CSN NEWS

 4. MKsOrb

  […]just beneath, are various absolutely not related web-sites to ours, on the other hand, they are certainly really worth going over[…]

Comments are closed.