វិធីមើលលក្ខណៈយោនីតាមរូបរាងខាងក្រៅរបស់ស្ត្រី (ភាគទី២)

0
28263

….៩- ស្ត្រីណាមានគូទ ងបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា​ ស្ត្រីរូបនោះមានអវៈយវៈភេទស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈផ្កាប់ឬហៅថាយោនីផ្កាប់

១០- ស្ត្រីណាមានមុខវែង ជើងវែង ដៃវែង បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ស្ត្រីរូបនោះមានអវៈយវៈភេទក៏វែងទៅតាមនោះដែរ

១១-ស្ត្រីណាមានមុខខ្លី ជើងខ្លី ដៃខ្លី ស្ត្រីរូបនោះក៏មានយោនីបែបខ្លីដែរ​

១២-ស្ត្រីណាមានថ្ងាសទ្រងូក ទូលាយ ត្រគាកកោងនិង មានកែវភ្នែកធំ បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីនោះមានអវៈយវៈភេទក្រពុំ កោងឡើងដូចស្នូកអ ណ្តើក

១៣-ស្ត្រីណាមានសក់ ង.ហើយល្មោភស៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា ស្ត្រីនោះមានអវៈយ វៈភេទដូចត្រឡោកដូង

១៤-ស្ត្រីណាមានជើងតូចដៃតូចស្តើង តែមានក.វែងបញ្ញាក់ឲ្យឃើ ញច្បាស់ចែសថា ស្ត្រីរូបនោះមានប្រដាប់ភេទដូចភេទរបស់សត្វដំរីអីចឹង

១៥-ស្ត្រីណាមាត់ មានក្លិនដូចផ្កាឈូកបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនោះមានមាត់យោនីយឺតយារបានយ៉ាងងាយ

១៦-ស្ត្រីណាមានស្បែកសម្បុរណ៍ស្រគាំ មានក្លិនដូចដំរីប្រឡាក់ខ្លាញ់ និយាយសម្លេងដូ ចពពែ មាត់ប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោចច្រើន មុខរលោង ម្រាមដៃជើងស្អាត បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងអ វៈយវៈភេទរបស់ស្ត្រីនោះគ្រាប់ល្មុត(គ្លីតូរីស) លៀនចេញវែងផុតគែមយោនីរហូតយើងអាច មើលឃើញយ៉ាងច្បាស់….(សូមរង់ចាំអានភាគទី៣) ។

Facebook Comments
Loading...