ភាពស្រៀវស្រើបនៃការដល់ចំណុចកំពូលនៃតម្រេក(វគ្គទី១)

0
40961

ខណៈពេលដែលបុរសបាញ់ទឹកកាមឬក៏ស្ត្រីបញ្ហាញពីភាពរមើតរមួលនោះ គឺបានន័យថានោះគឺជាចំណុចកំពូលនេះតម្រេក ឬការដល់ចំណុចស្រណុកស្រួលកំពូលនៃការរួមរក្ស័។

ជាទូទៅចំពោះស្ត្រីនៅ ពេលរួមភេទគ្រាដំបូងភាគច្រើនគឺមិនបានដល់ចំណុចកំពូលនៃតម្រេកទេ តែបែរជាបានទទួលនូវកាឈឺ ចាប់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែនៅពេលមានការរួមរក្ស័ជាញឹកញាប់ នាងនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីស្រៀវស្រើបកំពូលដែលនាងមិនធ្លាប់បានទទួលពីមុនមកនោះជាពុំខាន។ ណេះហើយគឺភាពស្រៀវស្រើបនេះ ការដល់ចំណុចកំពូលនេះតម្រេក។ ភាពស្រៀវស្រើបនៃការដល់ចំណុចសុខស្រូលដ៏កំពូលគឺជាសមត្ថភាពមួយប្រភេទដែលមិនអាចបរិយាយចេញមកជារូបធម៌បាន គឺអាចនិយាយបានត្រឹមតែថាជាសេចក្តីសុខ ធ្វើដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្កួតនឹងស្នេហ៍អស់មួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះ។

សេចក្តីសុខភាពស្រៀវស្រើបបែបនេះពុំ មែនជារបស់ផ្តាច់មុខអ្នកណាម្នាក់ឡើយ គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចឈានដល់សេចក្តីស្រណុកសុខស្រួលឬ ឈានដល់ចំណុចកំពូលនេះបានទាំងអស់គ្នា និងដូចៗគ្នា។ ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្តាយ មានស្ត្រីខ្លះរៀបការហើយ មានការរួមរក្ស័ជាមួយស្វាមី រហូតដល់៦ខែទៅហើយទើបទទួលបានសេចក្តីស្រណុកសុខស្រួលកំពូល ហើយក៏មានស្រ្តីខ្លះទៀតរៀបការ៧ទៅ៨ឆ្នាំមកហើយក៏នៅតែមិនទាន់បានទទួលនូវភាពស្រៀវស្រើប ដល់កំពូលដែរ។ តើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានដល់ចំណុចសុខស្រួលនឹងគេ? បញ្ហាចោទភាគច្រើន គឺកើតឡើងចំពោះស្ត្រីភេទដែលមានមូលហេតុច្រើនប្រការ ជាអង្គប្រកប។ ប៉ុន្តែបើអ្នកចង់ឈានឲ្យដល់ភាពស្រណុកសុខស្រួលក្នុងខណៈពេលកំពុងរួមរក្ស័អ្នកត្រូវធ្វចិត្តឲ្យស្រស់ថ្លា បបោសអង្អែលគ្នាសន្សឹមៗមិ នត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ពេកទេ។

ក្នុងពេលរួមរក្ស័ទៀតសោត លំដាប់ដំបូងមិនត្រូវនិយាយរឿងអ្វីដែលនាំ ឲ្យខូចបរិយាកាសឬរឿងដែលធ្វើឲ្យស្មុគ្រស្មាញក្នុងចិត្តនោះឡើយ។រឿងអ្វីដែលមិនល្អ មិនត្រូវលើកមកនិយាយក្នុងពេលរួមរក្ស័ឡើយ។….(សូមរង់ចាំអានវគ្គ២នៅពេលបន្ទាប់)

image

Facebook Comments
Loading...